''

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 20:45 13/10/2018  

Hiệu trưởng

Họ và tên:  Hoàng Đức Nhã
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  nha77.hoangduc@gmail.com
Điện thoại:  0914979478
Địa chỉ:  THCS Phú Thạnh

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 212

Các tin khác