Thứ Hai, 18/11/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB (Thực hiện chương trình tuần 14)

- Lên Trang sinh hoạt môn Tiếng anh (T. Đoàn)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB (Thực hiện chương trình tuần 14)

- Nộp hồ sơ PCGD tại Phòng GD&ĐT: 14h00 (C. Mười)

Thứ Ba, 19/11/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (20/11/1982 – 20/11/2019): 14h00 (Toàn bộ CBGV-NV)

Thứ Tư, 20/11/2019

Buổi sáng

- Tổ chức ngày hội Bóng đá vui: 7h30 (Toàn bộ CBGV-NV-HS)

Buổi chiều

- Tổ chức ngày hội Bóng đá vui: 14h00 (Toàn bộ CBGV-NV-HS)

Thứ Năm, 21/11/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB (Học bù TKB chiều thứ 3)

Thứ Sáu, 22/11/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Họp phụ huynh tham gia đội tuyển thi HSG Khối 9 cấp huyện: 8h00 (T. Nhã)

- Tham gia tập huấn Giáo viên cốt cán tại Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế: 8h00 - 3 ngày (T. Bình)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Dự giờ C. Quyên: T2 – 6/2, T. Sử: T3-8/2; T. Lụt: T4-8/1 (Tổ CM)

Thứ Bảy, 23/11/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Thu bài Trang sinh hoạt Tiếng anh (T. Linh)