''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Văn hóa - Xã hội

Văn hóa - Xã hội

THIỆT HẠI DO CƠN BẢO SỐ 10
Trong ngày 30 tháng 9 năm 2013 do ảnh hưởng của cơn bảo số 10, mặc dù đã chằng chống kĩ nhưng trường THCS Phú Thạnh