''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản mới

Văn bản mới

Cập nhật lúc : 13:16 04/09/2019  

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định mức chi đào tạo bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng CB, CC, VC thuộc tỉnh TT. Huế

Tải file 1  

Số lượt xem : 27

Các tin khác